Marc Chagall, Family in Belarus,1940/1943.

Според Veronika Kozma сликата се нарекува „Село во оган“ и очигледно упатува на ѕверствата на германските нацисти во СССР за време на Втората светска војна