Ознака: фолклор

МАКЕДОНСКА НАРОДНА МУДРОСТ: Крадена стока темељ не фашчат

МАКЕДОНСКА НАРОДНА МУДРОСТ: Ако ме бесите, бесете ме побргу, оту ми плачат децата

ОД МАКЕДОНСКОТО ФОЛКЛОРНО МИНАТО: Попраќање Солунци и слушање на кукавицата

ОД НАРОДНИОТ ЖИВОТ ВО МАКЕДОНИЈА: Селанецот јаде кога е гладен, обично два пати во денот, а во лето и четири пати

НАРОДНА МУДРОСТ: Волк со волк не се јаде, само забите си ги покажуваат

МАКЕДОНСКА НАРОДНА МУДРОСТ: Без рало и без мотика, само орат, само копат

НАРОДНА МУДРОСТ ОД ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА: Двојца браќа една планина гледаа

НАРОДНА МУДРОСТ ОД ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА: На сиромавиот и Господ не му поможва

МАКЕДОНСКИ БЛАГОСЛОВИ И ЗДРАВИЦИ: Брацка љубов и добра мисла Господ да ни даит

МАКЕДОНСКА НАРОДНА МУДРОСТ: Прегален светец и Богу не је драг