ВО изминатото денонокие во Бугарија се направени 1275 тестови за Ковид 19 од кои позитивни биле 53 лица. Тоа е 4,1 отсто.

Истите 24 часа, Србија има 2,4 отсто пзоитвни од тестираните, а Макеоднија 14 отсто.

Во Албанија, истовремено се изврешени 506 тестирање од кои кај 125 лица тестовите биле позитивни или во проценти тоа е 24,7 отсто.

Во Грција во последните 24 часа се потврдени 202 позитивни лица. Нема податоци за бројот на тестови во последните 24 часа, но вкупно Грција има 658 178 тестирања а од нив 5623 биле позитивни, што значи помалку од еден отсто.