Францускиот историчар Луј-Пјер Анкетил (1723 – 1806) пишува за посебноста на античкиот македонски јазик во својата книга
„Универзална историја” (Précis de l’histoire universelle) издадена во 1800 година. Во дискусијата за ковање пари во антиката, тој напишал:
„Делот од монетите на кои се испишува датумот и местото каде се исковани, понекогаш напишани на македонски јазик, укажува дека тој јазик апсолутно се разликува од сите други дијалекти во Eлада”.
Анкетил бил ректор на колеџот во Сенли и на семинаријата во Реми. Претходно работел како професор по теологија и литература. Автор е на книгата за историјата на Франција во 16 и 17 век (Esprit de la Ligue, ou histoire politique des troubles de France pendant les XVIe et XVIIe siècles).
ИЗВОР: M. Anquetil, „A Summary of Universal History”, London, 1800, стр.119.