Роберт ВЕЉАНОВСКИ

Ако за ова зад мене не се заложи, како што се заложи ВМРО ДПМНЕ со своите културни политики, еден од најважните македонски културно-историски споменици ќе исчезне од лицето на земјата!
Да го зачуваме, зашто постар и поубав не можеме да направиме!