Сега, Северна и европскиот пазар ти ја спасија банката или…?