Една од реакцијата на граѓаните за цената на грозјето