Во анкетата на ИПСОС, на прашањето кои се најзначајните проблеми со кои се соочува Република Македонија во моментов, проблеми за кои вие лично сте најмногу загрижени, дадени се следните одоговори?

• Економија/економска состојба/финансии 20%
• Лош стандард/мали плати и пензии/ високи цени/ инфлација 16%
• Француски предлог/Бугарија 8%
• Невработеност 7%
• Политика и политичка криза/партизирано општество 4%
• Корупција/криминал 4%
• Здравство 3%
• Проблеми со идентитетот на државата 2%
• Промена на името 2%
• Сиромаштија 2%
• Иселување на младите од државата 2%
• Неизвесна иднина/несигурност/нестабилност/ нема напредок 2%
• Има многу проблеми/ општ хаос 2%
• Лоши политичари 1%
• Меѓучовечки односи/поделеност меѓу населението/дискриминација 1%
• Образование 1%
• Земјоделие/пласман на производи 1%
• Владата/тековната власт 1%
• Меѓуетнички односи 1%
• Влез во ЕУ/ евроинтеграција 1%
• Судство 1%
• Проблеми во меѓународна политика 1%
• Енергетска криза/струја 1%
• Нефункционирање на системот и институциите 1%
• Војна/ Украина / Русија/ мир 1%
• Друго 6%
• Не знам 8%