Дали го поддржувате или не го поддржувате францускиот предлог за надминување на спорот помеѓу Македонија и Бугарија?, е едно од прашањата во најновата анкетана ИПСОС. Ова се одговорите:

• Не го поддржувам 58%
• Го поддржувам 26%
• Одбива да одговори 16%