Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги (РКЕ) во осум месеци има издадено лиценци за производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали со инсталирана моќност од 50 МW.

Доколку се продолжи со ова темпо на инвестирање, стопанството за нешто повеќе од една година ќе успее да изгради централи со инсталирана моќност како ХЕЦ Козјак, истакна претседател на Комисијата, Марко Бислимоски на петтото издание на МЕФ Енергетскиот форум.

Според него, како што соопшти РКЕ, соочени со високи цени на берзите, компаниите станале проактивни и започнале да инвестираат во обновливи извори на енергија, особено во фотоволтаични електроцентрали.

– Само за период од осум месеци РКЕ има издадено лиценци за производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали со вкупна инсталирана моќност од 50 МW. Доколку се продолжи со ова темпо на инвестирање ќе имаме 80 до 90 MW до крајот на годинава, истакнал Бислимоски.

Со инвестирањето во енергетски капацитети, додаде, се зголемува енергетската независност на секоја држава.

– Енергетската криза им покажа на сите земји дека мора да се забрзаат инвестициите во енергетскиот сектор посебно во обновливите извори. Паралелно неопходно е да се реализираат и инвестиции кои ќе обезбедат базна енергија. Станува збор за инвестиции во когенеративни постројки. Поради зголемениот интерес, но и можностите кои се нудат, сигурен сум дека во нашиот регион ќе имаме удвојување на вкупниот инсталиран капацитет од овој што е сега и тоа ќе биде исклучиво во обновливи извори на енергија. Оваа криза ќе ни биде поука дека само инвестициите се решение за надминување на енергетската несигурност, изјавил Бислимовски.