На избирачко место 345 во Гевгелија, членка на избирачкиот одбор, Маја К. откинала ливче од кочанот за советнички листи.

ОИК констатирал со записник дека фали едно ливче.

Подоцна ливчето е пронајдено во корпата за ѓубре од страна на друг член на избирачкиот одбор.