Ова е белешка од предадени 2,2 тони грозје смедеревка за дестилација по цена од 2 денари килограм или вкупно за исплата 4 400 денари. Дојде живот!