Денешниот протест на ВМРО-ДПМНЕ се одвива со автомобили на релација Скопје – Штип каде ќе заврши пред Учителската школа каде своевремено учителствувале Гоце Делчев и Дамјан Груев.