Пластичните кеси, од 1 декември оваа година, во маркетите ќе се наплаќаат по 15 денари.

На денешната седница Собранието на Македонија ги усвои законите за управување со отпадот, за управување со пакување и отпад од пакување, за управување со дополнителни текови на отпад и за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад.

Според новите закони, покрај другите промени, од 1 декември 2021 година пластичните ќеси кои граѓаните ги купуваат по продавници ќе чинат 15 денари, со што треба да се дестимулира купувањето на ваквите производи што ја загадуваат околината.