Ќе ти пишувам почесто, ама не знам по бугарски, нашите луѓе овде не знаат бугарски, пишува во писмо од Ениџе Вардар на 10 септември 1862 година.

Јазикот на Македонците во Егејска или Беломорска Македонија не бил бугарскиот, туку македонскиот или како што стои во оригиналот „Мачедонски език“.

Под фотографија од албумот „Сведоштва за постоење на македонската национална свест“, објавена на Фејсбук, стои назнака дека писмото е од 10 септември 1862 година.

(Д.Г.)