„Читав и плачев“ е реакцијата на кичевчанецот Китановски на во Титовски манир напишаната биографија на Заев по повод предлогот со кој тој самиот себе се поставува во фотелјата на министерот за финансии.

„Дали ова не е непотизам“ е уште една од поинтересните реакции по повод предлогот.