Македонија – 324 починати на еден милион жители од Ковид 19

БиХ – 228 починати на еден милион жители од Ковид 19

Романија – 224 починати на еден милион жители од Ковид 19

Црна Гора – 201 починати на еден милион жители од Ковид 19

Албанија – 119 починати на еден милион жители од Ковид 19

Бугарија – 107 починати на еден милион жители од Ковид 19

Србија – 85 починати на еден милион жители од Ковид 19

Словенија – 65 починати на еден милион жители од Ковид 19

Хрватска – 58 починати на еден милион жители од Ковид 19

Грција – 30 починати на еден милион жители од Ковид 19