Во Парламентот денеска треба да се одржи седница на Буџетскиот совет на Собранието.

На дневен ред на седницата единствена точка е Предлог-одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на собраниските службеници за 2022 година.