Во прилогот на Катерина Нешкова за седницата на Уставнот суд на која беше отфрлена иницијативата за укинување/поништување на Одлуката за референдум, можевме да чуеме и дека уставниот судија Јосифовски изразил сомневање или сознанија дека судии биле повикувани (не се прецизира од кого) за да гласаат против отфрлање на иницијативата и против предлогот за блокирање на сите активности околу референдумот на судијата известител Елена Гошева.

Ова не е кажано од било кого и ова сомневање дека судиите односно некои од нив не гласале слободно. Тоа само по себе е доволно за  кривична постапка.