Ознака: фолклор

ФОЛКЛОР ОД ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА: Верувања и суеверија од костурско Вмбел

МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ КЛЕТВИ: Ај да би волците го изеле на некоја раскрсница!

МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ БЛАГОСЛОВИ: Ако сака Госпо, сполај му, зимото лето го праи

ВЕРУВАЊА И СУЕВЕРИЈА ОД МАЛЕШЕВИЈАТА: Близнаци се зарануваат на раскрсница со јајце со две ж’чки

МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРЕДАНИЈА: Јазак да ти биди на оџилако, кога не си знаел колку свињата од попо

МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРЕДАНИЈА: Сељанинот, Христос, Св. Петар и Архангел Михаил

НАРОДНА МУДРОСТ ОД МАЛЕШ: Ако секоа мушица дава мед, бумбаро ќе даде највеќе

НАРОДНА МУДРОСТ: Има нос не мириса, има уста не зборува, има очи не гледа, има раце не ваќа

МАКЕДОНСКО НАРОДНО ТВОРЕШТВО:  Попу една, мене две

ОБИЧАИ ПРЕД ПОЧЕТОК НА РАБОТАТА ВО ЏЕПИШТА: Православните се прекрстуваат и се помолуваат со „Господи поможи“, а муслиманите со „Бисмилај“