Владата ќе достави до Собранието на Република Македонија Предлог-одлука за продолжување на рокот за постоење кризна состојба во снабдувањето со електрична енергија во наредните шест месеци, односно до 9 јуни 2022 година.

На денешната 123-та седница на Владата, што се одржала преку интернет комуникациска врска, бил утврден текстот на Предлог-одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење кризна состојба во снабдувањето со електрична енергија на целата територија на Република Македонија, заради недостиг на електрична енергија и состојбите на пазарите на електрична енергија.

– Предлогот за продолжување на рокот на кризната состојба има за цел да обезбеди континуитет во спроведувањето на мерките и активностите за надминување на состојбата во снабдувањето со електрична енергија, се наведува во соопштението од владиниот Сектор за односи со јавноста.