Македонската опера и балет стана ничија откако од натписот при влезот, а сигурно и официјално, извадено е имета „македонска“ па сега е само „опера и балет“. Од тамошните вработени, ни глас да пуштат, не пак нешто друго.