Ознака: деца

Воспитни цели: 40 години по Шведска и Франција забрани тепање деца

Виртуелен живот во Македонија: Децата дневно на интернет минуваат и по 9 часа

СВЕДОШТВА НА ДЕЦАТА-БЕГАЛЦИ ОД ГРЦИЈА (9): Детето што ја избришало мајка си зашто се премажила, откако татко му загинал

СВЕДОШТВА НА ДЕЦАТА-БЕГАЛЦИ ОД ГРЦИЈА (8): Денот кога Преспа остана без деца

СВЕДОШТВА НА ДЕЦАТА-БЕГАЛЦИ ОД ГРЦИЈА (7): Никола Гилевски – Како трите месеци станаа педесет години

СВЕДОШТВА НА ДЕЦАТА-БЕГАЛЦИ ОД ГРЦИЈА (6): Кога од сеќавањето ќе ти се избрише сликата на мајката и домот

СВЕДОШТВА НА ДЕЦАТА-БЕГАЛЦИ ОД ГРЦИЈА (5): Александра Ковачевска – Последното бакнување на земјата од Смрдеш

СВЕДОШТВА НА ДЕЦАТА-БЕГАЛЦИ ОД ГРЦИЈА (4): Како Паскал добил полска диплома од која Полјаците ја избришале Грција

СВЕДОШТВА НА ДЕЦАТА-БЕГАЛЦИ ОД ГРЦИЈА (3): Паскал Камбуровски – за црницата што не дава да биде исечена и за закланата тетка Евгенија

СВЕДОШТВА НА БЕГАЛЦИТЕ ОД ГРАЃАНСКАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА (2): Коле Манев – Како Скопје ми се виде најубавиот град на светот