Ознака: преданија

ПРЕДАНИЈА И ЛЕГЕНДИ: Господ кога и создаваше луѓето, земјата и рајот…

ПРЕДАНИЕ ОД ДЕМИРХИСАРСКО: Чумата со кошниче в раце идела од Џван кон Мренога и не фтасала во Вироо

ПРЕДАНИЈА И ЛЕГЕНДИ: Лешок било град, се викал Легенград, а го разурнал Стеван Немања во 1189 година

ЧЕТВОРИЦАТА СВЕТИ БРАЌА: Јаќим Осоговски, Прохор Пчињски, Гаврил Лесновски и Св. Јован Рилски

ПРЕДАНИЈА И ЛЕГЕНДИ: Копријната е скапа оти е од устата од Богоројца блаосоена

Македонски преданија и легенди: Сељанинот, Христос, Свети Петар и Архангел Михаил

Преданија за Св. Еразмо Охридски: Турчин пукал кон црква и го изгубил видот при здрави очи

Преданија и легенди: Ангелот што извади камен од море

ПРЕДАНИЕ ЗАПИШАНО ОД ШАПКАРЕВ ЗА СВ. МАРИНА: Го фатила ѓаволот за коса, во црква се носи проскурник, пченица и ракија